Współczucie otwiera drzwi do szczęścia. Wszyscy chcemy otrzymywać współczucie od innych, ponieważ pokazuje ono, że ludzie nas widzą i rozumieją. Współczucie jest sposobem wyrażania się, który mówi nam, że nie jesteśmy sami; że serca i ramiona są dla nas otwarte, jeśli tylko zdecydujemy się je przyjąć. Jest to instynkt, który popycha kogoś do podawania jedzenia w schronisku dla bezdomnych, przekazywania pieniędzy ofiarom głodu lub pomagania przyjacielowi w potrzebie bez oczekiwania nagrody.

Do pewnego stopnia współczucie jest decyzją. Badania sugerują, że ludzie są bardziej zaangażowani w rozwój współczucia, kiedy rozumieją, że współczucie i jego towarzyszkę empatię można doskonalić. Nie jest to stała cecha osobowości, ale umiejętność, której można się nauczyć, jak gry w szachy, tenisa czy wystąpień publicznych.

Jednocześnie, często nie jest łatwo komuś rozwinąć swoją stronę współczucia. Zwłaszcza ST podchodzą do życia w sposób obiektywny i analityczny, skłaniając się ku realności sytuacji. Kiedy oferują wsparcie, częściej robią to w sposób praktyczny niż okazując cechy ciepła, życzliwości i łagodności. Z pewnością mają pragnienie zrozumienia i złagodzenia bólu drugiej osoby, ale robią to z obiektywnego punktu widzenia - zachowują emocjonalny dystans do problemu. Jako takie, ST mogą być postrzegane jako nieczułe w porównaniu do tych osobowości, które absorbują ból tych, którym pomagają, jak INFP.

Podczas gdy oskarżenia o brak wrażliwości są bezpodstawne, osoby ST mogą być zmuszone pracować nieco ciężej niż inni, aby pokazać, że w rzeczywistości są emocjonalnie zaangażowane w innych, zmotywowane do opieki nad nimi i poruszone ich cierpieniem. Mając to na uwadze, oto kilka wskazówek, które pomogą osobom ST uwolnić ich współczującą stronę.

#1: Postaw się w sytuacji drugiej osoby

Mózg ST jest bardzo spostrzegawczy i dobrze radzi sobie z rozumieniem różnic między ludźmi. To, w czym być może nie jest tak dobry, to identyfikowanie podobieństw. Następnym razem, gdy będziesz starał się zrozumieć czyjeś trudności, spróbuj zastanowić się nad tym, co macie ze sobą wspólnego. Wszystkie istoty ludzkie są podobne w rzeczach, które mają znaczenie - wszyscy pragniemy miłości, akceptacji, uznania, uczucia i szczęścia. Kiedy czujesz się zraniony przez kogoś, szczególnie ważne jest, abyś pozwolił sobie odczuć jego cierpienia i przypomniał sobie, że jest on taki sam jak ty.

#2: Bądź w pełni obecny dla innych

Współczucie to sztuka bycia z kimś w pełni obecnym. Bycie wspierającym i uważnym przyjacielem oznacza przebywanie z nimi w danej chwili, a nie myślenie z wyprzedzeniem o praktycznych sposobach rozwiązania ich problemu. Trzeba zacząć od pełnego wysłuchania kogoś, tak szczodrze, jak tylko potrafisz. Oprzyj się pokusie osądzania lub naprawiania - to nie jest konieczne ani pomocne. Często ktoś chce tylko, abyś poświęcił mu uwagę i wiedział, że jesteś zaangażowany i wsłuchany w jego cierpienie.

Ważną częścią bycia obecnym jest uważne dobieranie języka. Czasami nie liczy się to, co robimy czy mówimy, ale to, co słyszy druga osoba. Możesz pokazać, że jesteś wrażliwy na samopoczucie drugiej osoby, pozostając skromnym i nie mówiąc zbyt wiele o sobie. Zamiast tego, powtórz język drugiej osoby. W ten sposób pokażesz, że jesteś życzliwym świadkiem tego, co ta osoba czuje w danej chwili.

#3: Medytuj

Wykazano, że medytacja jest niezwykle korzystna dla tych, którzy chcą rozwinąć swoją stronę współczucia. Kiedy badacze z University of Wisconsin poprosili ludzi, aby medytowali nad momentami w swoim życiu, kiedy ktoś okazał im współczucie, odkryli, że uczestnicy znacznie nadymali swój mięsień współczucia i reagowali na cierpienie innych z uwagą i chęcią pomocy. Z biologicznego punktu widzenia, dolny płat ciemieniowy (obszar mózgu odpowiedzialny za empatię) stał się znacznie bardziej rozwinięty w porównaniu z płatami uczestników, którzy nie medytowali. Co niezwykłe, te zmiany w mózgu nastąpiły po zaledwie siedmiu godzinach treningu medytacyjnego.

#4. Wolontariusz

Wolontariat swój czas i zasoby do tych, którzy przechodzą przez trudny czas jest jednym z najpewniejszych sposobów, aby czuć się bardziej związany z osobą lub przyczyną. Badania pokazują, że ci, którzy są wolontariuszami czują się szczęśliwsi, życzliwsi, bardziej współczujący i bardziej kochani, a także doświadczają większego poczucia celu. Wolontariat pomaga również rozwijać cechy umiarkowania i powściągliwości; pomagając innym, stajesz się bardziej wrażliwy na złożoność indywidualnych sytuacji. Będziesz mniej skłonny do postrzegania problemów przez wąską soczewkę logiki, a zamiast tego zaczniesz łączyć się z szerszym ludzkim doświadczeniem.

#5: Bądź współczujący dla samego siebie

Osoby ST mają zwyczaj bycia twardymi dla siebie. Często nie doceniają swoich własnych talentów i trudności, które napotkały w swoim życiu. Jednak umiejętność wybaczania sobie w dużym stopniu wpływa na zdolność do współczucia sobie, co z kolei wpływa na łatwość, z jaką okazujesz współczucie innym. Korzystając z buddyjskiego modelu współczucia dla samego siebie, dr Kristin Neff z portalu self-compassion.org zidentyfikowała trzy wymiary współczucia dla samego siebie:

  • Życzliwość: zrozumienie trudności, z którymi się mierzysz i bycie życzliwym dla siebie w obliczu niepowodzeń.
  • Wspólne człowieczeństwo: umieszczenie swojego osobistego doświadczenia w szerszym kontekście kondycji ludzkiej, zamiast postrzegania go jako izolującego lub wstydliwego.
  • Uważna akceptacja: akceptacja bolesnych sytuacji zamiast ich nadmiernego analizowania.

Nauczenie się umiejętności współczucia dla samego siebie jest ważnym krokiem w łączeniu się z emocjonalną stroną współczucia - tym, co współczucie czuje. Jeśli nie dajesz sobie spokoju, kiedy tego potrzebujesz, jest mniej prawdopodobne, że zrobisz to dla innych. Jesteś tak samo ważny jak wszyscy inni.

Podsumowując

Jest wystarczająco dużo nauki, by pokazać, że współczucie nie jest jakąś mętną emocją, na którą możemy sobie pozwolić w naszym szalonym, ograniczonym zasobami życiu, ale istotnym sposobem na nawiązanie kontaktu z innymi i zapewnienie im wsparcia w każdy możliwy sposób. Nawyki takie jak słuchanie innych, bycie bardziej świadomym podobieństw niż różnic, medytacja, wolontariat i bycie miłym dla siebie są pomocne w zwiększaniu świadomości emocjonalnej i mogą naprawdę zwiększyć współczucie, które czujesz dla innych i siebie.

Warto przeczytać