Co to jest modlitwa? Mój słownik definiuje ją jako pobożną prośbę lub "...duchową komunię z Bogiem lub obiektem kultu, jak w błaganiu, dziękczynieniu lub adoracji". Jest to wieloaspektowa praktyka duchowa wyrażana na różne sposoby, takie jak proszenie, mówienie i słuchanie.

Czy piękno modlitwy leży w oku patrzącego?

Być może te aspekty modlitwy, które najbardziej nas pociągają i interesują, są - podobnie jak piękno - w oku patrzącego. Tak jak nasz fizyczny zmysł wzroku wpływa na to, co postrzegamy jako piękne, tak samo funkcje percepcyjne naszej osobowości - Wrażliwość i Intuicja - mogą wpływać na to, co uważamy za najważniejsze i najbardziej pożądane aspekty modlitwy? Wrażliwość i Intuicja to przeciwstawne sposoby postrzegania lub przyjmowania informacji.

Typy wrażliwe polegają na swoich pięciu zmysłach, które prowadzą je w kierunku szczegółów, które są pojedynczymi drzewami w lesie życia. Intuicyjne typy, z drugiej strony, wolą używać przeczuć lub szóstego zmysłu, aby skupić się na wielkim obrazie, lesie, samym w sobie. Więc czy nie byłoby rozsądne oczekiwać, że typy Wyczuwające modlą się bardziej jako sposób wpływania na indywidualne życie i sytuacje, podczas gdy Intuicyjni modlą się, aby wpłynąć na świat i życie jako całość?

Aby pomóc mi uzyskać wgląd w to pytanie, a także w inne pytania dotyczące związku między typem osobowości a modlitwą, wielu z Was wypełniło ankietę dotyczącą takich aspektów modlitwy, jak to, czym według Was jest i dlaczego się modlicie. Dziękujemy!

"Rozmowa", "łączność" i "komunikowanie się" to powszechne definicje modlitwy

Zanim przyjrzymy się możliwym różnicom w definiowaniu modlitwy przez typy Wrażliwy i Intuicyjny, sprawdźmy, w jaki sposób ich definicje mogą być podobne. Najczęstszą odpowiedzią, jaką spotykam we wszystkich typach osobowości na pytanie "Czym jest modlitwa?" jest to, że modlitwa jest rozmową z Bogiem, konwersacją lub łączeniem się z Nim. Termin "komunikacja" jest również powszechny.

Na przykład, ESFP i INFP są bardzo różnymi typami osobowości. Jednak katolik o preferencjach ESFP, który wypełnił naszą ankietę nazwał modlitwę "Komunikacją z Bogiem poprzez prośby, adorację i uwielbienie", podczas gdy niezależny religijnie INFP powiedział, że jest to "Komunikacja. Jest to rozmowa z kimś kogo kochasz. W tym przypadku z Bogiem". Bezwyznaniowy ESFJ napisał, podobnie jak ESFP, że "Modlitwa jest sposobem komunikacji z Bogiem."

Grupą, która dostarczyła nam wielu interesujących i dających do myślenia odpowiedzi z użyciem terminów "connect" lub "connection" były INFJ. Z około 263 z 1112 respondentów, był to typ z największą liczbową reprezentacją w naszej ankiecie.

Luteranin z preferencjami INFJ zdefiniował modlitwę jako "...bezpośrednie połączenie z Ojcem, używając Syna jako czyściciela duszy i grzechów, a Ducha Świętego jako tłumacza." Katolik INFJ postrzegał modlitwę jako "Poczucie połączenia z moim prawdziwym domem, ponieważ to miejsce jest tylko tymczasowe."

Ale inne typy, poza INFJ, wydawały się grawitować w kierunku słów "połączyć" i "połączenie", również. Pewien chrześcijanin z preferencjami ESTJ, prawie całkowite przeciwieństwo preferencji INFJ, opisał modlitwę jako "Okazję do połączenia się z Bogiem."

Słowo "rozmowa" jest również często używane jako opis modlitwy. "Rozmowa z Bogiem jako moim ojcem, moim bratem i moim przyjacielem" - to definicja modlitwy napisana przez jednego z chrześcijan o preferencjach INFJ. Niewyznaniowy ENFP opisał modlitwę jako "Otwartą rozmowę między przyjaciółmi".

"Modlitwa jest dla mnie sposobem na rozmowę i osobistą relację z Bogiem" - powiedział luteranin z preferencjami ISFP - "Aby przedstawić mu moje troski, podziękowania i pragnienia". Kobieta o preferencjach INTP, która uważa się za baptystkę powiedziała nam, że "Modlitwa jest dla mnie rozmową z Bogiem. To mówienie Mu dlaczego jesteś [sic] wdzięczny i co w Nim kochasz. To mówienie Mu o tym, czego jesteś winien, co cię martwi, w czym potrzebujesz pomocy. To proszenie o przebaczenie i o pomoc w dokonaniu zmian, aby związek był silniejszy niż kiedykolwiek."

"Rozmowa z Bogiem" jest być może najprostszą i najbardziej uniwersalną definicją modlitwy

Krótsze słowo, "rozmowa", jest jednym z najczęściej używanych do opisania modlitwy przez uczestników naszej ankiety. Modlitwa to "Rozmowa z Bogiem" - napisał jeden z chrześcijan ESFJ, podczas gdy inny chrześcijanin ESFJ powiedział "Rozmowa z Bogiem" (podkreślenie moje). Katolicka kobieta o preferencjach ISTJ wyraziła to w ten sposób. "Rozmawiając z Bogiem. Starając się słuchać Boga. Starając się być obecnym dla Boga." Bycie obecnym, w chwili obecnej, brzmi jak coś, co byłoby bardzo ważne dla typu odczuwającego tu i teraz.

Ewangeliczna chrześcijanka o preferencjach INFJ napisała nam, że doświadcza modlitwy jako "...rozmowy z Bogiem i w trakcie tego procesu, pozwalając Bogu zmienić twoje serce." Podczas gdy ta intuicyjna osoba użyła tego samego słowa, rozmowa, do opisania modlitwy, co wspomniany wyżej katolik ISTJ, wydaje się, że istnieje różnica w oczekiwanym wyniku. Bycie obecnym dla Boga, rezultat poszukiwany przez ISTJ, dotyczy tu i teraz, podczas gdy cel INFJ, czyli pozwolenie Bogu na zmianę jej serca, jest ciągłym procesem, który staje się bardziej oczywisty w miarę rozwoju przyszłości.

Ale czy pewne preferencje typów preferują pewne definicje modlitwy?

Podczas gdy słowa opisujące modlitwę wydają się pojawiać w całym zakresie preferencji i typów osobowości, inne wydają się być związane z pewnymi specyficznymi kombinacjami preferencji. Jednym z aspektów modlitwy, który rzuca mi się w oczy w tych badaniach jest wdzięczność lub dziękczynienie. Te postawy wydają się być powiązane z preferencjami INFJ, niezależnie od przekonań religijnych. Oczywiście nie możemy wiedzieć na pewno, czy rzeczywiście istnieje taki związek, czy też widzimy tylko efekt powiększający wynikający z samej ilości INFJ, którzy wzięli udział w tym badaniu.

INFJ wydają się mieć postawę wdzięczności

Podczas gdy naukowa dokładność jest niemożliwa w badaniu takim jak to, niemniej jednak uważam, że fascynujące jest rozważanie tych odpowiedzi i ich możliwego znaczenia. "Modlitwa jest również po to by wyrazić jak bardzo jestem wdzięczna..." napisała jedna chrześcijanka z preferencjami INFJ, podczas gdy inny chrześcijanin INFJ napisał, że modlitwa jest "Dziękczynieniem mojemu Żywemu Bogu...". Ktoś inny o tych preferencjach uważa, że modlitwa to "...dziękowanie Mu za wszystko, co dla nas uczynił."

Znaczenie modlitwy dla jeszcze innego INFJ jest takie, że "jest ona dla mnie sposobem komunikowania się z moim Bogiem. Mogę podziękować i wyrazić uznanie w znaczący sposób". Osoba bezwyznaniowa z preferencjami dla INFJ nazwała modlitwę "...czasem wdzięczności".

Najwyraźniej INFJ bez zdecydowanej orientacji religijnej również dostrzegają znaczenie wdzięczności. Osoba INFJ, która nie wierzy w zorganizowaną religię, ale wierzy w siłę wyższą, odpowiedziała na naszą ankietę mówiąc, że modlitwa jest sposobem na bycie wdzięcznym. Osoba niereligijna z preferencjami INFJ napisała, że modlitwa jest "sposobem na okazanie wdzięczności, szczególnie po poradzeniu sobie z trudną sytuacją w sposób bardziej łaskawy niż przewidywaliśmy." Jeszcze inny respondent z preferencjami INFJ i bez sprecyzowanych preferencji religijnych używał modlitwy, aby "wyrazić wdzięczność za to, że żyję lub przesłać błogosławieństwo dla wszystkich".

Ponieważ typy wrażliwe są również wdzięczne, być może wszyscy jesteśmy!

Podczas gdy liczba osób z preferencją INFJ odpowiadających w naszej ankiecie na słowo wdzięczność jest dla mnie zaskakująca, INFJ nie są bynajmniej jedynym typem, który powiedział, że daje pierwszeństwo wdzięczności podczas modlitwy. Wiele typów Sensing również to zrobiło.

Na przykład, podczas gdy chrześcijanin z preferencjami ISFJ zdefiniował modlitwę jako "Poczucie wdzięczności", ktoś z preferencjami ISFP, który wierzy w siłę wyższą, zdefiniował ją jako "...bycie wdzięcznym za to, co jest wspaniałe". Podoba mi się to!

"Sposób na wyrażenie wdzięczności Bogu, a także na wyrażenie tego, co czujemy w danej chwili" - tak to definiuje chrześcijański ISFP. Podobnie jak w powyższym cytacie o byciu obecnym dla Boga, ten nacisk na chwilę obecną odzwierciedla podejście typu Wyczuwającego do życia i wiary "tu i teraz".

Niewyznaniowy chrześcijanin o preferencjach ESTJ wyraził podobny pogląd, że modlitwa jest "wyrazem wdzięczności i uznania dla naszego Stwórcy za to życie, które zostało nam dane". Nawet ateista INTP napisał do nas, że "Po prostu mówię dziękuję, aby przypomnieć sobie, że mam żyć we wdzięczności."

Być może moje pierwotne przypuszczenia były błędne. Być może użycie wdzięczności jako definicji lub kluczowego elementu modlitwy jest bardziej uniwersalną koncepcją odciśniętą w nas wszystkich, być może przez samego Boga, niż czymś specyficznym dla pewnej preferencji osobowościowej lub typu, jak początkowo przypuszczałam. Być może odniosłem wrażenie, że więcej INFJ opisywało modlitwę jako wdzięczność niż inne typy po prostu dlatego, że tak wielu respondentów naszego badania miało preferencje INFJ.

Buddyści, typy odczuwające (plus kilku chrześcijan i intuicjonistów) i medytacja

Kilka osób, które wzięły udział w naszym badaniu i wydają się być w większości typami Wrażliwymi użyło słowa medytacja jako definicji modlitwy. Buddysta z preferencjami ESFP opisał to w ten sposób, podobnie jak buddysta ISFJ, który zdefiniował modlitwę jako "Medytację, cichą refleksję i medytację współczucia". Buddysta INTP zdefiniował modlitwę jako "Medytację, i dziękczynienie".

Ale buddyści nie byli jedynymi, którzy używali słowa medytacja w naszej ankiecie. Katolik o preferencjach ISFJ powiedział nam, że modlitwa to "Medytacja... komunikacja z Bogiem". Inny katolik ISFJ zdefiniował ją jako zwykłą medytację, a chrześcijański ISTP uważa, że jest to medytacja lub kontemplacja. INFJ bez identyfikacji religijnej zdefiniował modlitwę jako zarówno wdzięczność jak i medytację.

Podczas gdy jeden tybetański buddysta INTJ napisał, że modlitwa jest "Medytacją i zrozumieniem karmy i umysłu", inny zdefiniował ją jako "Medytację, śpiewanie". Chociaż wydaje się, że większość Intuitów, którzy opisali modlitwę jako medytację są buddystami, zauważyłem, że oprócz INFJ wspomnianego powyżej, mieliśmy bezwyznaniową osobę z preferencjami INTJ, która powiedziała, że modlitwa jest "Skupieniem się na wyższej mocy i poświęceniem czasu na refleksję - medytacja w pewnym sensie."

Osoba bezwyznaniowa z preferencjami dla INTP zdefiniowała modlitwę jako "formę medytacji i łączenia się z większą siłą życiową". Mieliśmy również respondenta z preferencjami INTP, który identyfikuje się jako Żyd skłaniający się ku agnostykowi i postrzega modlitwę jako "formę medytacji".

ENTJ i ENTP Biorą sobie do serca Ewangelię Mateusza 7:7 w Nowym Testamencie: Proście, a będzie wam dane

Poza użyciem słowa "medytacja", INTJ i INTP użyli również pojęć "proszenia" i "zapraszania", aby zilustrować czym jest dla nich modlitwa. Ale proszenie i zapraszanie wyróżniają się dla mnie jako reprezentatywne dla dwóch szczególnych typów - ENTJ i ENTP. ENTJ, którzy wzięli udział w naszej ankiecie, podali takie definicje modlitwy jak: "Prośba o przebaczenie i Bożą pomoc dla innych i dla siebie", "Rozmowa z Bogiem i prośba o przebaczenie", "...dziękowanie Bogu i prośba o przewodnictwo w wypełnianiu Jego woli" oraz "To czas, aby zaprosić boską moc, by miała swój udział w moim życiu". ENTPs dali odpowiedzi takie jak "Prosząc o boskie przewodnictwo" i "Proszę o przebaczenie za grzechy... o pomoc w obszarach, w których się zmagam".

Widzę, że niewiele osób typu Wrażliwego używa słów "prosić" lub "prosić" do opisania modlitwy. Czy może to być odzwierciedleniem względnej rzadkości typów Sensing, które odpowiedziały na naszą ankietę? Przykładem osoby, która użyła słowa "prosić" był katolik o preferencjach ISFJ, który miał pragnienie "...prosić Go o wpływ na wydarzenia, pomoc w rozwiązywaniu problemów, opiekę nad ludźmi (i moimi zwierzętami domowymi), itp.

Czy możemy wywnioskować, że medytacja i wdzięczność są przejawami skupienia się na "tu i teraz" Sensora i skupienia się na "szerszym obrazie" Intuitywisty?

Wygląda więc na to, że - przynajmniej wśród czytelników tego bloga - typy Sensoryczne skłaniają się bardziej ku przedstawianiu modlitwy jako medytacji, podczas gdy Intuicyjni wizualizują ją bardziej jako sposób wyrażania wdzięczności. Oczywiście przekonania religijne i sposób wychowania odgrywają pewną rolę, być może kluczową, w naszych postawach wobec modlitwy.

Ale czy to możliwe, że pozornie intuicyjne skupienie się na wdzięczności jest częścią szerszego obrazu i rozpoznania tego, co Bóg robił w naszym życiu przez cały czas? Czy pozorna koncentracja Sensing na medytacji może być bardziej zgodna z zainteresowaniem typu Sensing tym, co tu i teraz, przejawiającym się w obecnych potrzebach i aktualnych relacjach z Bogiem nas samych i naszych bliskich?

Warto przeczytać