Home » Nauka i edukacja » Kwalifikacyjne kursy zawodowe w AP Edukacja formą zdobywania i uzupełniania wiedzy
Maj
19

Ogólnopolska sieć placówek oświatowych AP Edukacja zaprasza do zapisów na kwalifikacyjne kursy zawodowe, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. zostają one wprowadzone jako nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych będzie można uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. To rozwiązanie wychodzi naprzeciw potrzebom osób dorosłych, które podejmują dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwi zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki – mówi przedstawiciel szkoły Anna Rakus.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

AP Edukacja już teraz uruchomiła nabór i zaprasza do zapisów na KKZ aż w 45 zawodach m.in. cukiernik, fotograf, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik optyk, górnik eksploatacji podziemnej i wielu innych.

AP Edukacja ma status szkoły publicznej i kształci w oparciu o programy ministerialne. Z nauki w szkole skorzystało już ponad 156 tys. osób, w 20 placówkach w największych miastach w Polsce.

W ramach AP Edukacja prowadzone są licea ogólnokształcące, gimnazja, szkoły policealne, kursy zawodowe oraz szkolenia dla firm i instytucji.

Więcej informacji na: www.apedukacja.pl

************************************

Więcej informacji udziela:
Anna Rakus
AP Edukacja Sp. z o.o
tel. 042 633 47 51, 633 41 94
a.rakus@apedukacja.pl

Podobne posty:

, , , ,

Comments are closed.