Home » Wieści za spółek » Instalacja fotowoltaiczna 480 kW w Czechowicach-Dziedzicach
Sie
08

Na mocy umowy pomiędzy firmami Solar-Energy S.A. oraz EHN S.A. do końca sierpnia 2014 roku zostanie oddana do użytku dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 480 kW. Produkcja energii na własne potrzeby spółki EHN S.A. pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci i obniżenie kosztów bieżących przedsiębiorstwa.

Dzięki dogodnej formie finansowania inwestycja spłacana będzie z bieżącej produkcji energii i przyniesie wymierne korzyści finansowe już w pierwszych miesiącach działania. Oszczędności są wyższe niż wysokość rat miesięcznych do instytucji finansującej.

Do budowy instalacji wykorzystane zostaną moduły Solar-Energy S.A. nowej generacji o mocy 250 W i sprawności ogniw wyższej niż 17,8%. Moduły produkowane w Polsce! Wszystkie komponenty użyte do produkcji paneli pochodzą z Unii Europejskiej. Dzięki wykorzystaniu automatycznej linii produkcyjnej gwarantującej powtarzalność parametrów technicznych i jakościowych Solar-Energy S.A. udziela 12-sto letniej gwarancji fabrycznej, gwarancja na sprawność modułu wynosi 30 lat. Spółka EHN po zakończeniu inwestycji planuje budowę kolejnych instalacji fotowoltaicznych, które zasilą w energię obiekty będące własnością spółki. Rozważana jest także opcja gromadzenia energii. Decyzja ta ściśle związana jest z niepokojącymi informacjami o złej kondycji ponad połowy bloków energetycznych polskich elektrowni zasilanych węglem: wiek tych urządzeń przekracza 30 lat. Można się spodziewać więc w najbliższych dwóch latach wyłączeń z eksploatacji, nieprzewidzianych awarii, blackoutów, niedoboru energii na rynku, a także wzrostu cen energii. Jednym z rozwiązań, które pozwala uniezależnić się, chociaż częściowo, od powyższych problemów, są instalacje wykorzystujące energię odnawialną, w tym fotowoltaikę. Instalacja spółki EHN S.A. zajmie powierzchnię prawie 10.000 m2, produkcja energii szacowana jest na ok. 450 MWh rocznie. Spółka posiada koncesję URE na obrót i dystrybucję energią elektryczną, dzięki temu posiada prawo do zielonych certyfikatów i ich obrotu na giełdzie. Budowę instalacji fotowoltaicznych planuje także spółka Solar-Energy S.A. Produkowana energia z instalacji zostanie zużyta na potrzeby własne zakładu produkcyjnego w Bożympolu Wielkim.

Solar-Energy S.A.

Podobne posty:

Comments are closed.