Archive

Archive for the ‘Finanse firmy’ Category

Paź
29

Praca na własny rachunek: nie bój się walczyć o swoje

Praca na własny rachunek to korzystne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie wolność zawodową. Wybierają własną drogę i styl pracy, by samemu decydować z kim współpracują, ile przyjmują zleceń i na jakich zasadach je realizują. Jednak nierzadko aspekt ryzyka w działalności gospodarczej może stać się dominujący, co z czasem studzi zapał do własnej firmy. Na jakie problemy napotykają polscy przedsiębiorcy i jak sobie z nimi radzą? Read more…

Paź
11

Nowe tendencje w księgowości

Nieustające zmiany wpisane są w zawód księgowego. Dotyczą nie tylko przepisów, ale i oprogramowania na którym pracuje. Kiedyś powstanie programów księgowych teraz możliwość odczytywania faktur i tworzenia elektronicznego archiwum z dokumentami wyznaczają kierunek rozwoju w branży księgowej. Read more…

Wrz
22

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. stymuluje rozwój polskich firm

W Polsce nie brakuje osób i firm, które mają ciekawy pomysł na biznes. Jednak częstą barierą w jego realizacji jest brak możliwości finansowania. Rozwiązaniem może być współpraca z venture capital (VC), bo VC to sposób pozyskiwania kapitału, także dla firm bez historii i znaczących aktywów, ale za to z dobrym pomysłem.

Fundusze Venture capital to instytucje wspólnego inwestowania, do których kapitał wnoszą osoby prywatne, czy instytucje. Ich działalność polega na inwestowaniu zebranych środków w innowacyjne projekty – oparte na zaawansowanych technologiach (high-tech) lub posiadające unikalne rozwiązania, produkty, czy usługi. Istotą działania venture capital jest wpieranie przedsiębiorców w rozwoju. Co ważne, venture capital to jednak znacznie więcej niż kapitał – współpraca z funduszem umożliwia także dostęp do wiedzy eksperckiej, czerpanie z praktyki ludzi o wieloletnim doświadczeniu w danej branży, posiadających szeroką sieć kontaktów biznesowych. Misją Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. jest właśnie zwiększanie dostępności kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez współpracę z funduszami podwyższonego ryzyka, inwestującymi w rozwój polskich MŚP.

Jak polskie firmy finansują innowacje i rozwój?

Opracowanie przygotowane przez Biuro Analiz Sejmowych* potwierdza, że firmy z sektora MŚP mają istotny wkład w tworzenie wartości dodanej w gospodarce. Cytowane dane wskazują, że w Polsce działa ponad 1,5 miliona firm MŚP, dających zatrudnienie niemal 5,8 milionom osób.

Wśród już istniejących firm MŚP najpopularniejszym źródłem finansowania jest debet w rachunku bankowym (41,6%). Kolejne pod względem popularności są: leasing/faktoring/zakup ratalny (38,2%), kredyt bankowy (33,1%) oraz zatrzymany zysk lub sprzedać aktywów (26,2%). Co ważne – jak wskazuje cytowana analiza – płynność i dostęp do finansowania pozwalają na osiąganie zysków z nowych projektów czy inwestycji, a tym samym na rozwój.

Wymienione w analizie źródła kapitału – leasing czy debet – nie są instrumentami predysponowanymi do finansowania rozwoju lub ekspansji biznesu. Co ważniejsze – produkty bankowe dostępne są dla firm już działających na rynku, posiadających majątek pod zabezpieczenie kredytu.

Alternatywą jest venture capital. Rozważając inwestycję fundusze venture capital „wyceniają” wartość pomysłu, a nie majątku firmy. Tym samym pozwalają na finansowanie start-upów, innowacyjnych projektów naukowych, ambitnych i trafnie skalkulowanych biznesowo planów ekspansji, które wymagają znacznych nakładów.

– Kredyt czy leasing to pojęcia dobrze znane przedsiębiorcom. Natomiast wiedza, a co więcej zrozumienie specyfiki i korzyści z finansowania venture capital jest w Polsce na niskim poziomie. Tymczasem jest to idealne rozwiązanie zarówno dla już istniejących firm, które chcą obudzić w sobie olbrzyma, jak i dla tych, którzy jak dotychczas mają – tylko i aż – unikalny pomysł – mówi Daniel Kawoń, Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

Ogólnopolska kampania edukacyjna o venture capital.

Od połowy września br. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. prowadzić będzie intensywną i zakrojoną na szeroką skalę kampanię aktywizująco-edukacyjną. Ma ona na celu przybliżenie odbiorcom idei venture capital, zmotywowanie przedsiębiorców, naukowców oraz innowatorów do odwagi w sięganiu po dostępny kapitał na realizowanie marzeń o własnym biznesie. „Więcej niż kapitał” to program mający na celu przedstawienie zalet finansowania przez fundusze venture capital, skierowany do studentów, naukowców, młodych, jak również bardziej doświadczonych przedsiębiorców, wszystkich tych, którzy mają pomysły na biznes i potrzebują środków na ich realizację.

– Finansowanie poprzez venture capital jest korzystne dla przedsiębiorców. Często jest nie tylko optymalnym, ale też jedynym dostępnym źródłem kapitału dla pomysłodawców-innowatorów. Sam proces współpracy z funduszem venture capital jest przejrzysty, z góry określony i przyjazny – bez wątpienia bardziej, niż ubieganie się o kredyt bankowy. Dlatego jest dla nas szczególnie ważne, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców z informacją czym jest venture capital oraz dlaczego i jak warto starać się o tę formę finansowania innowacyjności – wyjaśnia Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

Działania zaplanowane do połowy grudnia br. mają edukować studentów, naukowców oraz innowacyjnych przedsiębiorców na temat zalet i przewag finansowania poprzez venture capital, zachęcając ich do sięgania po pieniądze umożliwiające im rozwój. Cele te realizowane będą poprzez komunikację PR i aktywności w social media, ale także bezpośrednie spotkania z ekspertami venture capital podczas cyklu 10 konferencji regionalnych i 20 szkoleń na uczelniach wyższych.

Kampania Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. pod hasłem „Venture capital to więcej niż kapitał” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

*za: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/3F1BEBC72ED2CAE9C1257CA8004C91DE/$file/Infos_167.pdf

MSLGROUP

Wrz
11

ZUS daje kasę dla firm

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz kolejny daje możliwość ubiegania się o środki pomocowe na inwestycje związane z poprawą BHP w firmach. Dla przedsiębiorców, wciąż czekających na uruchomienie dotacji unijnych z nowego budżetu na lata 2014-2020, może to być ostatnia okazja na zdobycie wsparcia finansowego swoich inwestycji jeszcze w tym roku. Read more…

Sie
30

Współpraca z kancelarią czy ubezpieczenie transakcji – co wybrać?

W dobie spowolnienia gospodarczego coraz więcej firm decyduje się na ubezpieczenie transakcji. W ten sposób, kupując polisę w firmie ubezpieczeniowej, chroni się przed niewypłacalnością swojego kontrahenta. Ale czy zabezpieczenie transakcji wystarczy, aby odzyskać zaległe zobowiązania? Dla większego bezpieczeństwa warto zatrudnić kancelarię prawną. Read more…

Sie
27

Jak przygotować się do pozyskania dotacji z przyszłego budżetu na lata 2014 – 2020?

Przedsiębiorcy z niecierpliwością wyczekują uruchomienia konkursów dotacyjnych z nowego budżetu Unii Europejskiej. Na razie wciąż brakuje szczegółów na temat konkretnych terminów i warunków naborów. Read more…

Lip
16

Mikro-efektywność kosztowa

Aż 52 proc. mikroprzedsiębiorców przepytanych przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych wskazało, że najtrudniejsze w wprowadzeniu działalności gospodarczej jest dla nich obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Read more…

Mar
10

De minimis – na czym polega wsparcie?

Jak podaje Bank Gospodarstwa Krajowego, wartość kredytów udzielonych przy wsparciu gwarancji de minimis od marca 2013 do stycznia tego roku wyniosła 12,74 mld PLN. Z państwowego poręczenia skorzystało więc 40 tysięcy przedsiębiorstw. Read more…