Home » Biznes, Finanse firmy, Technologie » itelligence AG publikuje dane finansowe za 2012 r.
Kwi
09

Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym itelligence AG, w której skład wchodzi itelligence sp.  z o.o. potwierdziły się wstępne wyniki spółki za rok finansowy 2012. Przychody wzrosły o 18,9% z poziomu 342,4 mln EUR w roku poprzednim do 407,1 mln EUR w roku 2012. O tak dynamicznym wzroście przychodów zadecydował stały rozwój spółki (16,5%), a także przychody spółek nabytych (2,4%). Wartość portfela zamówień wzrosła o 21,7% z wartości 235,5 mln EUR na koniec 2011 r. do 286,6 mln EUR według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Herbert Vogel, Prezes itelligence AG, tak skomentował wyniki: „Jesteśmy bardzo zadowoleni ze wzrostu przychodów w 2012 r. W szczególności cieszy nas wzrost spółki o 16,5%, który znacznie przewyższa wartości notowane w sektorze. Oznacza to, że wzrósł nasz udział w rynku. W roku 2013 skoncentrujemy się na znaczącej poprawie rentowności.”

Biorąc pod uwagę przychody generowane przez poszczególne segmenty, w dalszym ciągu rozwijał się segment usług doradczych, który zanotował wzrost o 10,8%. Przychody tego segmentu zwiększyły się z 190,9 mln EUR w ubiegłym roku do 211,5 mln EUR w 2012 r. Przychody generowane przez segment usług outsourcingowych i pozostałych usług wzrosły o 29,5% i sięgnęły 116,3 mln EUR (89,8 mln EUR w 2011 r.). Najwyższy wzrost procentowy przychodów nastąpił w segmencie zarządzania aplikacjami. Jego przychody wyniosły 40,4 mln EUR, co oznacza 73,4% wzrost w stosunku do ubiegłego roku (23,3 mln EUR). W roku finansowym 2012 przychody z licencji zwiększyły się o 2,1%, do 38,3 mln EUR wobec 37,5 mln EUR w 2011 r.

Norbert Rotter, Dyrektor Finansowy itelligence AG, stwierdził: „Ze względu na spadek marży EBIT w Grupie, celem na nadchodzący rok będzie uzyskanie stabilnego wzrostu rentowności. Osiągniemy to m.in. obniżając koszty, a także stawiając na strategiczny rozwój w szybko rosnącym segmencie zarządzania aplikacjami. Będziemy także w dalszym ciągu pozyskiwać nowych klientów.”

Biorąc pod uwagę korzystną sytuację w zakresie zamówień, silną pozycję rynkową itelligence AG oraz dobre wyniki osiągane przez przejęte spółki, Zarząd przewiduje dalszy wzrost przychodów i poprawę zysków w roku finansowym 2013. Oczekuje się, że przychody będą się kształtować na poziomie 450–470 mln EUR, co oznaczałoby wzrost o 10–15%. Szacuje się, że tempo wzrostu zysków przewyższy tempo wzrostu sprzedaży. Celem itelligence jest uzyskanie marży EBIT na poziomie powyżej 6%.

Podobne posty:

Comments are closed.