Home » Biznes, Finanse firmy, Systemy IT » itelligence publikuje dane finansowe za rok obrotowy 2012
Lut
16

Spółka itelligence AG, w której skład wchodzi itelligence sp. z o.o. zakończyła rok obrotowy 2012, osiągając bardzo korzystne wyniki w czwartym kwartale. Według wstępnych wyników dotyczących poprzedniego roku obrotowego wartość przychodów zwiększyła się o 18,9% z poziomu 342,4 mln EUR w 2011 r. do 407,1 mln EUR, co oznacza, że przychody itelligence znalazły się w prognozowanym zakresie od 400 do 420 mln EUR. W czwartym kwartale 2012 r. przychody wzrosły o 11,8% i osiągnęły wartość 114,6 mln EUR (w poprzednim roku 102,5 mln EUR). Wartość zamówień do realizacji wzrosła o 21,7% do kwoty 286,6 mln EUR według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Dla porównania, na koniec 2011 r. wynosiła ona 235,5 mln EUR.

Wskaźnik EBIT w roku obrotowym 2012 wyniósł 19,2 mln EUR, co w porównaniu z uzyskanym w 2011 r. poziomem 20,4 mln EUR daje spadek o 5,5%. Na wskaźnik EBIT w roku obrotowym 2012 wpływ miały jednorazowe nadzwyczajne wydatki w kwocie 2,4 mln EUR, a także istotne wydatki i inwestycje związane z rozwiązaniami branżowymi. Marża EBIT za rok obrotowy 2012 wyniosła 4,7% (w poprzednim roku 6,0%.). W czwartym kwartale wskaźnik EBIT wyniósł 6,6 mln EUR (w poprzednim roku 9,2 mln EUR), co w rezultacie ukształtowało marżę EBIT na poziomie 5,8% (w poprzednim roku 9,0%).

Zarząd spodziewa się dalszego wzrostu przychodów i ponownego wzrostu dochodów w roku obrotowym 2013. itelligence prognozuje, że przychody będą oscylować na poziomie 450-470 mln EUR, a w przypadku dochodów znów uda się zanotować ponadprzeciętny wzrost.

Dodatkowe dane i szczegółowe informacje dostępne będą w Raporcie Rocznym za 2012 r., który zostanie opublikowany 21 marca 2013 r.

Podobne posty:

, , , ,

Comments are closed.